Nuorisoasteen koulutuskokeilut ja ammattikorkeakoulukokeilut, Raportti 9, Lukuvuodet 1992–98

Nuorisoasteen koulutuskokeilujen ja ammattikorkeakoulukokeilujen tavoitteena oli (L 391/91) selvittää, miten erityisesti eri koulu- ja oppilaitosmuotojen yhteistyötä hyödyntäen voidaan edistää peruskoulun jälkeisen koulutuksen tason kohottamista, yhteiskunnan ja työelämän muuttuvia tietotarpeita, joustavien ja yksilöllisten opintokokonaisuuksien muodostamista ja koulutusmahdollisuuksien monipuolistamista sekä koulutusjärjestelmän toimintakyvyn parantamista ja hallinnon kehittämistä. Tässä raportissa pyritään osaltaan tarkastelemaan näiden tavoitteiden saavuttamista. Tarkastelu perustuu koko kokeilujaksolle, vuosiin 1992–98 ja yksityiskohtaisemmin lukuvuoden 1997–98 tuloksiin. Molemmat kokeilut jatkuvat ja niihin otetaan opiskelijoita vuoteen 1999 asti.

Tekijät:
Ulla Numminen, Osmo Lampinen, Tarmo Mykkänen, Heikki Blom

Vuosi:
1999

ISBN:
-

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Nuorisoasteen koulutuskokeilut ja ammattikorkeakoulukokeilut, Raportti 9, Lukuvuodet 1992–98 (pdf)