Syrjäytymisen ehkäisy - ohjaus- ja tukipalveluiden kehittäminen

Raportti lV on jatkoa vuosina 1996-1997 ilmestyneille julkaisuille ”Syrjäytymisriskien ehkäisy – ohjaus- ja tukipalveluiden kehittäminen”. Raportti perustuu Opetusministeriön ja Opetushallituksen keskinäiseen syrjäytymisen ehkäisyä koskevaan tulossopimukseen vuodelle 1998. Tehtävänä oli etsiä projektien avulla kokemuksia ja hyviä käytäntöjä erityispalveluita tarvitsevien opiskelijoiden auttamiseksi koulutuksen eri vaiheissa. Monet projekteista ovat olleet pitkäkestoisia ja niiden tuloksista on ollut selvityksiä jo aikaisemmissa raporteissa. Tarkastelukulma on kuitenkin eri vuosina vaihdellut, joten raportti muodostaa yhdessä aikaisempien julkaisujen kanssa kokonaiskuvaa toiminnasta.

Tekijät:
Anna-Ester Liimatainen-Lamberg (toim.)

Vuosi:
1999

ISBN:
-

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Syrjäytymisen ehkäisy - ohjaus- ja tukipalveluiden kehittäminen (pdf)