Toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittämisen suuntaviivoja

Opetusministeriön ja Opetushallituksen välisessä vuoden 1999 tulossopimuksessa Opetushallitus on saanut tehtäväksi jatkaa toisen kotimaisen kielen ja kulttuurin opetuksen kehittämistä. Tässä julkaisussa esitetään muistio, johon on koottu tietoa toisen kotimaisen kielen opetuksesta perusasteen kouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa sekä tehdään toimenpide-ehdotuksia opetuksen kehittämiseksi . Sekä tutkimusten että arkitiedon mukaan ruotsin kielen opetuksen keskeisenä ongelmana näyttäisi olevan oppilaiden ja opiskelijoiden kielteinen asennoituminen ja sen myötä motivaatiovaikeudet.

Tekijät:
Opetushallitus

Vuosi:
1999

ISBN:
952–13–0703–X

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittämisen suuntaviivoja (pdf)