Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat 2000-luvun alussa

Tässä selvityksessä on kuvattu ammatillista koulutusta, erityisesti aikuiskoulutusta koskettavia muutoshaasteita, niiden yhteyttä opettamiseen ja erityisesti opettajankoulutukseen. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstön ikärakenteen, koulutustaustan ja osaamisprofiilin lisäksi on selvitetty opettajien pedagogisen perus- ja täydennyskoulutuksen sisällöllisiä ja määrällisiä tarpeita vuoteen 2010. Tietoja kerättiin varsin monipuolisesti ja laajasti. Pyrkimyksenä on, että mahdollisimman monet tahot ja käyttäjät voivat hyödyntää tehtyä selvitystä. Selvitys on tehty läheisessä yhteistyössä laajan perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen nuorisoasteen koulutuksen opetushenkilöstöä koskevan ennakointihankkeen (OPEPRO) kanssa.

Tekijät:
Juha Vaso & Ilkka Vertanen

Vuosi:
2000

ISBN:
952-13-0916-4

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat 2000-luvun alussa (pdf)