Ammattitaitoa ja työllisyyttä Euroopasta?

Hanke koostuu kolmesta osasta, 1) taustaraportista, jossa hahmotellaan suomalaisen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä koulutuspoliittisten trendien sekä tilastomateriaalin valossa, 2) selvityksestä Leonardo-henkilövaihtohankkeiden vaikutuksista niihin osallistuvien ammatilliseen kehitykseen ja suuntautumiseen sekä heidän työmarkkinakelpoisuutensa kehittymiseen, sekä 3) selvityksessä saatujen tulosten julkistamisesta ja tulosten perusteella määriteltyjen parannusehdotusten ja ”parhaiden käytäntöjen” muotoilemisesta. Raportin tekijät ovat myös sitoutuneet saattamaan toimenpide-ehdotukset päätöksentekijöiden tietoon.

Tekijät:
Aaro Ollikainen & Sasu Pajala

Vuosi:
2000

ISBN:
952–13–0705–6

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Ammattitaitoa ja työllisyyttä Euroopasta? (pdf)