KIMMOKE - kieltenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996-2000 vuosi 2000

KIMMOKE-projektissa on edetty neljänteen toimintavuoteen. Toiminta jatkuu suureksi osaksi vakiintuneiden suuntaviivojen mukaisesti. Joitakin asioita halutaan kuitenkin erityisesti painottaa vuoden 2000 toiminnassa. Tällaisia ovat esimerkiksi toisen kotimaisen kielen ja venäjän opetuksen edistämiseksi toteutettavat toimet. Perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 alkavan vapaaehtoisen A2-kielen tilannetta seurataan edelleen; sen opiskelu ei edelleenkään ole mahdollista kaikissa kunnissa. Ruotsinkielisissä kouluissa on tarkoitus kartoittaa oppilaiden kielitausta (kaksikielisyysaste) ja päättää siitä aiheutuvat kehittämistoimet. Toisen kotimaisen kielen kohdalla ongelmana ei ole se, ettei kieltä opiskeltaisi; toinen kotimainen kielihän on pakollinen oppiaine. Mutta varsinkin ruotsin opetuksen ja opiskelun ongelmana on oppilaiden heikohko motivaatio. Opetushallitus on hyväksynyt toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittämisohjelman, jonka toteuttaminen aloitetaan vuonna 2000.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2000

ISBN:
952–13–0702–1

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
KIMMOKE 2000 (pdf)