Kohti uutta opettajuutta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Tässä raportissa selvitetään toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajien perus- ja lisäkoulutuksen sisällöllisiä ja määrällisiä koulutustarpeita vuoteen 2010 mennessä. Lähtökohtana on työelämässä ja koulutuksen toimintaympäristössä tapahtuneet ja lähitulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen toimesta laadittu raportti on osa laajempaa opetusministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa Opetushallituksen koordinoimaa OPEPRO-hanketta.

Tekijät:
Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.)

Vuosi:
2000

ISBN:
952-13-0854-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Kohti uutta opettajuutta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa (pdf)