Ohjeet kotitalousopetuksesta (talouskoulu)

Kotitalousopetuksen (talouskoulu) tehtävänä on antaa opiskelijalle valmiuksia omassa elämässään selviytymiseen yksilönä, perheen ja yhteiskunnan jäsenenä sekä kuluttajana. Lisäksi koulutuksen tulee kannustaa opiskelijaa harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen sekä tukea uran ja ammatin valintaa tarjoamalla hänelle vapaasti valittavia opintoja ja opinto-ohjausta. Koulutuksessa tulee luoda avoin ja myönteinen oppimisympäristö, jossa elämäntaidot vahvistuvat ja opiskelijasta kehittyy vastuuntuntoinen ja velvollisuuksistaan huolehtiva kansalainen.

Tekijät:
Opetushallitus

Vuosi:
2000

ISBN:
952-13-2390-6

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Ohjeet kotitalousopetuksesta (talouskoulu) (pdf)