Oppiminen työelämässä - työssäoppiminen opiskelussa

Valorisaatiohankkeessa on selvitetty, millaisia hyviä yhteistyö- ja oppimiskäytäntöjä, ideoita ja ajattelua Leonardo-projektit ovat tuottaneet työssäoppimisen jakson kehittämiseen ja henkilöstökoulutukseen. Hankkeessa on tarkasteltu koulutuksen ja työelämän yhteistyön käytäntöjä ja välineitä, yhteistyön pulmakohtia sekä hyviä ratkaisumalleja. Toiseksi on kartoitettu, mitä on kehitelty ja millaisista innovaatioista sekä vaikutuksista on kysymys suhteessa työssäoppimisen ja henkilöstökoulutuksen hyviin käytäntöihin. Kolmanneksi on arvioitu oppimista projekteissa - arvioitu millaisia uusia työkäytäntöjä ja taitoja kehittämisprosessissa on omaksuttu. Projektien tuotoksia on tarkasteltu sekä valtakunnallisten että projektien omien kehittämistavoitteiden valossa. Hankkeessa osalliset ovat arvioineet myös omien tuotosten levittämistä, hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta.

Tekijät:
Juha Oulujärvi & Esa Perä-Rouhu

Vuosi:
2000

ISBN:
952-13-0957-1

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Oppiminen työelämässä - työssäoppiminen opiskelussa (pdf)