Osaajien koulutus 2000-luvulla

Leonardo da Vinci -ohjelman tuottamat pedagogiset ja teknologiset innovaatiot ammatillisessa koulutuksessa

Käsillä olevassa julkaisussa raportoidaan EU:n Leonardo da Vinci -ohjelmasta rahoitettujen projektien valorisaation tuloksia. Kyseessä on yksi neljästä kansallisesta valorisaatioteemasta, eli suomalaiseen ammatillisen koulutuksen kenttään projektien myötä syntyneiden pedagogisten ja teknologisten innovaatioiden paikantaminen, esiinnostaminen ja levittäminen edelleen. Projekti käynnistyi elokuussa 1999. Loppuraportti on vain osa tulosten julkistamista, sillä valorisaation tavoitteiden mukaisesti tulosten esittelyä ja levittämistä on tehty projektisuunnitelman mukaisesti matkan varrella monin eri tavoin.

Tekijät:
Jyri Manninen, Anne Nevgi, Janne Matikainen, Saara Luukannel, Mer vi Porevuo

Vuosi:
2000

ISBN:
952-13-0936-9

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Osaajien koulutus 2000-luvulla (pdf)