Rajatonta oppimista ja kulttuurien kohtaamista -  Leonardo da Vinci-ohjelman vaikuttavuus ammatillisen koulutuksen kansainvälistymiseen

Raportissa tarkastellaan Leonardo-ohjelman vaikuttavuutta ammatillisen koulutuksen kansainvälistymiseen. Tarkastelukohteina ovat opetustuotteet ja -ohjelmat, vertailtavuus, liikkuvuus sekä kulttuurien kohtaaminen. Näitä teemoja tarkastellaan sekä oppilaitosten että koulutusjärjestelmän näkökulmasta. Vaikuttavuustarkastelun pohjalta nostetaan esille hyviä käytäntöjä, jotka ovat innovatiivisella ja merkittävällä tavalla edistäneet oppilaitosten kansainvälistymistä ja joita voidaan hyödyntää laajemmalti myös muissa hankkeissa. Tarkastelun kohteeksi on valittu 16 projektia, jotka ovat etukäteisarviointien perusteella osoittautuneet hyvin toimiviksi hankkeiksi kansainvälistymisen näkökulmasta. Valorisaatiota varten on tehty 31 haastattelua. Pääkohdejoukkona ovat olleet projektin koordinaattorit. Lisäksi projekteista on kerätty kirjallista informaatiota.

Tekijät:
Kari Nyyssölä

Vuosi:
2000

ISBN:
952-13-0704-8

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Rajatonta oppimista ja kulttuurien kohtaamista (pdf)