Selvitys koulutuksen paikallisen tason arvioinnin tilasta

Selvityksessä kartoitettiin koulutuksen paikallisen tason arvioinnin tilaa. Selvitystyön kohteena olivat perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus sekä vapaa sivistystyö. Koulutuksen järjestäjiä ja ylläpitäjiä koskevana tietolähteenä käytettiin Opetushallituksen OPTItietokantaa ja tutkimuksen perusjoukko muodostettiin vuoden 2000 koulutustarjontaa koskevien tietojen perusteella. Tiedot kerättiin postikyselynä koulutusmuotokohtaisten strukturoitujen kyselylomakkeiden avulla. Näin muodostettua tietoa täydennettiin koulutuksen järjestäjien ja ylläpitäjien taustaominaisuuksia (EU-tukialue, maakunta, sijaintikunnan kuntaryhmä, virallinen opetuskieli) kuvaavilla tiedoilla, jotka perustuvat Tilastokeskuksen viralliseen luokitusjärjestelmään.

Tekijät:
Jari Rajanen

Vuosi:
2000

ISBN:
952–13-1028-6

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Selvitys koulutuksen paikallisen tason arvioinnin tilasta (pdf)