Selvitys nuorisoalan koulutustoimikunnan toimialaan kuuluvasta koulutuksesta

Tämä raportti on perusselvitys nuorisoalan koulutustoimikunnan toimialaan kuuluvasta koulutuksesta. Selvitykseen on koottu eri lähteistä alaa koskevia tausta- ja ennakointitietoja. Koonnin perusteella koulutustoimikunta voi paremmin seurata, arvioida ja ennakoida ammattialansa kehitystä koulutuksessa ja työelämässä tarvittavaa osaamista. Selvityksen tietojen perusteella voidaan myös paremmin tehdä ehdotuksia alan koulutuksen määrälliseksi ja laadulliseksi kehittämiseksi opetusministeriön ja Opetushallituksen päätöksenteon pohjaksi. Selvityksen tekeminen sisältyi koulutustoimikunnan vuoden 2002 työsuunnitelmaan.

Tekijät:
Piia Päivänsalo

Vuosi:
2002

ISBN:
952-13-1577-6

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Selvitys nuorisoalan koulutustoimikunnan toimialaan kuuluvasta koulutuksesta (pdf)