Tietoa Irakin, Iranin, entisen Jugoslavian ja Somalian koulutusjärjestelmistä

Työministeriön maahanmuuttotiimillä on ollut vuosien 1999–2000 aikana käynnissä Maahanmuuttajat työelämään -projekti (MATE), jossa on tarkasteltu laajasti maahanmuuttajia työmarkkinoilla. Yksi MATEn viidestä alahankkeesta koski koulutus- ja ammattitietoja, joita työvoimatoimistojen käytössä oli maahanmuuttajataustaisista asiakkaista. Hankkeen tarkoituksena on ollut käydä läpi maahanmuuttajien työnhakutietoja ja selvittää, miten tiedot heidän kielitaidostaan, muualla hankitusta koulutuksesta ja työhistoriasta on viety työvoimatoimistojen työnhakutietoihin ja miten käytäntöjä voitaisiin yhdenmukaistaa. Kädessäsi oleva opas on syntynyt Opetushallituksen ja työministeriön yhteistyönä osana tätä hanketta.

Tekijät:
Opetushallitus

Vuosi:
2000

ISBN:
952-13-0908-3

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Tietoa Irakin, Iranin, entisen Jugoslavian ja Somalian koulutusjärjestelmistä (pdf)