Tupakoimattomana ammattiin - opas tupakoimattomuuden edistämistyöhön ammatillisissa oppilaitoksissa

Lainsäädäntöä tupakoinnin vähentämiseksi on kehitetty erityisesti lasten ja nuorten terveyden suojelemiseksi tupakoinnin haitoilta. Aihepiiristä tehdyt tutkimustulokset osoittavat, että oppilaitoksilla ja muilla opiskeluympäristöillä on keskeinen tehtävä nuorten tupakoinnin vähentämisessä. Uudistetussa laissa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (337/98) painottuvat tupakkatuotteiden myyntikiellon toimeenpanon ja valvonnan tehostaminen, elinympäristön savuttomuus ja työsuojelulliset näkökohdat. Työ tupakoinnin ehkäisemiseksi edellyttää terveyttä edistävää oppilaitoskulttuuria ja moniammatillista yhteistyötä. Tämä opas on tarkoitettu opettajille ja opiskelijahuoltohenkilöstölle käytettäväksi apuna oppilaitoksen terveyden ja tupakoimattomuuden edistämistyössä.

Tekijät:
Anna-Ester Liimatainen-Lamberg (toim.)

Vuosi:
2000

ISBN:
952-13-0734-X

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Tupakoimattomana ammattiin - opas tupakoimattomuuden edistämistyöhön ammatillisissa oppilaitoksissa (pdf)