Ammatillisen peruskoulutuksen näytöt Englannissa, Saksassa, Hollannissa ja Tanskassa

Selvityksen tavoitteena oli tarkastella kohdemaiden ammatillisen peruskoulutuksen näyttöjä. Erityisesti tarkasteltiin sitä, miten opiskelija-arviointi ja oppilaitosten työelämäyhteistyö on järjestetty kohdemaissa, miten näytöt osana opiskelija- arviointia jäsentävät koulutusjärjestelmää ja liittyvät jatko-opintokelpoisuuksiin rajaten tai laajentaen niitä, millaisia toimielimiä on nimetty opiskelijaarvioinnista vastaaviksi tahoiksi, millainen on toimielinten työnjako ja millaisia kehittämissuunnitelmia tai -tarpeita opiskelija-arviointiin liittyy näissä maissa asiantuntija-arviointien mukaan.

Tekijät:
Maarit Virolainen

Vuosi:
2001

ISBN:
952-13-1267-X

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Ammatillisen peruskoulutuksen näytöt Englannissa, Saksassa, Hollannissa ja Tanskassa (pdf)