Kaikki kieliä oppimaan

Suomessa vieraat kielet ovat kuuluneet ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmiin jo parin viimeisen vuosikymmenen ajan. Kaikki opiskelijat opiskelevat pakollisena yhtä vierasta ja toista kotimaista kieltä; milloin innolla, milloin vastaan hangoitellen. Kansainvälistyminen ja Euroopan yhdentyminen ovat lisänneet sekä kiinnostusta että paineita osata entistä useampia kieliä ja aikaisempaa paremmin. Kieltenopetuksen yhteisinä päämäärinä koulumuodoista ja -asteista riippumatta voitaneen pitää monipuolista kielitaidon kehittymistä osana ihmisen yleissivistystä ja ammatillista osaamista.

Tekijät:
Pirjo Väyrynen (toim.)

Vuosi:
2001 

ISBN:
952-13-1128-2

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Kaikki kieliä oppimaan (pdf)