Käsi- ja taideteollisuuden alan koulutuksen arviointi

Tämä julkaisu on käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksesta tehty kokonaisarviointi, jonka valmistelu aloitettiin syksyllä 1997. Arviointi tehtiin vuosina 1998–2000 ja se kohdistettiin nuorten ja aikuisten ammatilliseen peruskoulutukseen sekä oppisopimuskoulutukseen. Suomenkielisen koulutuksen lisäksi arvioinnissa oli mukana käsi- ja taideteollisuusalan ruotsinja saamenkielinen koulutus. Tämä käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen kokonaisarviointi on ensimmäinen alalla tehty valtakunnallinen selvitys. Arviointiin osallistuivat maamme kaikki käsi- ja taideteollisuusalan ammatillista peruskoulutusta antavat yksiköt, ja arvioinnin järjestäminen vaati mukana olleilta paljon työtä ja käytännön järjestelyjä. Arviointiraportti on laadittu palautteeksi ja kehittämisen pohjaksi alan koulutusta järjestäville koulutusyksiköille ja koulutuksen järjestäjille sekä päätöksentekijöille.

Tekijät:
Marja Hollo, Heidi Backman, Riitta Hakulinen, Jukka Katajisto, Leena Koski, Marja-Leena Pernu

Vuosi:
2001
2002 (tiivistelmä)

ISBN:
952-13-1183-5
952-13-1429-X (tiivistelmä)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Käsi- ja taideteollisuuden alan koulutuksen arviointi (pdf)
Tiivistelmä käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen arviointiraportista (pdf)