KIMMOKE- Loppuraportti 2001

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996–2001

Suomen osallistuminen Euroopan integraatiokehitykseen ja sen nopea syveneminen sekä samanaikaisesti tapahtunut toimintatapojen ja -kulttuurin muutos keskisen ja itäisen Euroopan maiden kanssa on saanut aikaan sen, että kansainväliset yhteydet ovat yhä useammalle kansalaiselle arkipäivää. Kun vielä 1980-luvun alkupuoliskolla kansainvälinen yhteistyö uskottiin useimmilla yhteiskunnan ja työelämän alueilla kansainvälisyyteen erikoistuneiden henkilöiden hoidettavaksi, edellyttää nykytilanne yhä useammilta kansalaisilta suoria valmiuksia toimia, työskennellä ja vaikuttaa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2001

ISBN:
952–13–1201–7

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
KIMMOKE loppuraportti 2001 (pdf)