Maahanmuuttajat ammatillisessa peruskoulutuksessa– selvitys koulutuksen käytännöistä

Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä on kasvanut viime vuosikymmenen aikana myös ammatillisissa oppilaitoksissa. Vieraskieliset tai erilaisesta kulttuurista tulleet opiskelijat ovat jo useimpien oppilaitosten arkipäivää. Tämä raportti on ensimmäinen perusselvitys maahanmuuttajien tilanteesta ammatillisessa peruskoulutuksessa. Maahanmuuttaja-käsitteellä on erilaisia määritelmiä, mutta tässä selvityksessä kohderyhmä rajattiin kielen mukaan. Selvitys koski opiskelijoita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Alkuoletuksena oli, että opetuksen kannalta nimenomaan äidinkielen erilaisuus ja opetuskielen mahdollisesti heikompi taso tuovat eniten tarpeita opetuksen erityisjärjestelyille. Myös monet kulttuuriin, ennen kaikkea opiskelukulttuurin liittyvät tekijät voivat muodostua solmukohdiksi maahanmuuttajien ammatillisessa koulutuksessa.

Tekijät:
Karoliina Kuisma

Vuosi:
2001

ISBN:
952–13–1256–4

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Maahanmuuttajat ammatillisessa peruskoulutuksessa (pdf)