Näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa - kokemuksia ja tutkimustarpeita

Ammatillisen peruskoulutuksen näytöt on käynnistetty vuonna 1999 muutamissa pilottioppilaitoksissa. Näyttöjen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja parantaminen. Tämä esitutkimus näyttöjen tutkimusteemoista ja -tarpeista on tehty Opetushallituksen toimeksiannosta keväällä 2001.Esitutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa näyttöihin liittyvää tutkimustoimintaa ja teema-alueita. Ensiksi käytiin läpi näyttöihin liittyvän aihe-alueen kirjallisuutta sekä tutkimuksia aikuisten näyttötutkinnoista ja laadittiin kirjallisuuskatsaus, joka on tämän raportin liitteenä. Lisäksi kerättiin empiiristä tietoa haastatteluin näyttöjä toteuttavista pilottikokeilukouluista ja analysoitiin haastattelut. Lopuksi raportissa esitetään ammatillisen peruskoulutuksen näyttöjä koskevia tutkimusteemoja ja -tarpeita.

Tekijät:
Marja-Leena Stenström

Vuosi:
2001

ISBN:
952-13-1251-3

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa (pdf)