Oppisopimuskoulutuksen tilastot vuosina 1995–1999

Oppisopimuskoulutuksesta on tullut toiminnallisesti merkittävä ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärät ovat 1990-luvulla ripeässä tahdissa lähes nelinkertaistuneet. Tämän kehityksen ymmärtämisen ja arvioimisen pohjaksi on välttämätöntä saada käyttöön tilastotietoa oppisopimuskoulutuksen tilasta. Tämä julkaisu on kooste eri hallinnonalojen eri tarkoituksia varten kerätyistä tilastotiedoista, muun muassa opiskelijamääristä ja -rakenteesta, tutkinnoista, sijoittumisesta, työnantajista ja kustannuksista. Julkaisussa tarkastellaan pääasiassa ajanjaksoa 1995–1999. Tilastokeskus alkoi kerätä oppisopimuskoulutuksen tietoja vuoden 1997 osalta henkilötunnuspohjaisena, mikä antaa tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet myös muiden tilastokeskuksen rekistereiden seuraamiseen, kuten esimerkiksi sijoittumisen työelämään tai jatko-opintoihin.

Tekijät:
Sanna Koskinen ja Milla Vähäkainu (toim.)

Vuosi:
2001

ISBN:
952–13–1116–9

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Oppisopimuskoulutuksen tilastot vuosina 1995–1999 (pdf)