Perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen kehittäminen - Neljän alueellisen projektin kokemuksia

Ammatillisen toisen asteen koulutuksen kannalta lukioiden kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on ammatillisten oppilaitosten yhteistyö perusopetuksen – peruskoulujen kanssa. Yhteistyön kautta sekä peruskoulun oppilaille että heidän huoltajilleen, mutta myös peruskoulun opettajille voidaan välittää tietoja ja kokemuksia ammatillisen koulutuksen sisällöistä. Raportissa kuvattavat Opetushallituksen projektirahoitusta saaneet Espoon, Kemin, Kuopion ja Seinäjoen seudun ammatillisen koulutuksen ja peruskoulujen väliset hankkeet antavat esimerkkejä, miten oppilaitosten välistä yhteistyötä ja nuorten aktivointia ammatillisiin oppilaitoksiin voidaan edistää. Ratkaisun avaimet ovat hyvässä alueellisessa yhteistyössä. Yhtä ja ainoata oikeata toimintamallia ei ole olemassa.

Tekijät:
Juhani Pirttiniemi & Piia Päivänsalo (toim.)

Vuosi:
2001

ISBN:
952-13-1233-5

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen kehittäminen (pdf)