Työpaikkakouluttajat tulivat

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) rahoittaa Euroopan unionin jäsenmaiden ammatillisen koulutuksen koulutus- ja kehittämishankkeita. Ensimmäinen Työpaikkakouluttajakoulutus- projekti toteutui Suomessa vuosina 1996–2000 opetusministeriön ja ESR:n rahoittamana ja Opetushallituksen koordinoimana. Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa lähinnä pieniin ja keskisuuriin, alle 250 henkilön yrityksiin, oppisopimusopiskelijoiden ja muiden työssäoppijoiden ohjaajia. Työpaikkakouluttajien puute on jo pitkään tunnustettu oppisopimuskoulutusjärjestelmän ongelmaksi. Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin avulla on haluttu lisätä oppisopimusten määrää ja kohottaa työpaikoilla annettavan ohjauksen laatua. Sillä on myös haluttu tukea yritysten henkilöstön elinikäistä oppimista ja henkilöstökoulutuksen kehittämistä. Ylipäätään hankkeella on pyritty ehkäisemään niin nuorten kuin aikuistenkin koulutus- ja työmarkkinoilta syrjäytymistä.

Tekijät:
Irma Laiho

Vuosi:
2001

ISBN:
952-13-1150-9

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Työpaikkakouluttajat tulivat (pdf)