Työssäoppimisen työsuojelu rakennusalan ja talotekniikan perustutkinnoissa

Opetushallitus asetti 25.8.2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ohje työsuojelusäännösten soveltamisesta rakennusalan ja talotekniikan perustutkintojen opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa työssäoppimisessa. Ohjeessa tuli määritellä, mitä töitä ja millä edellytyksillä opiskelija saa tehdä työssäoppimisjaksolla sekä kuinka vastuu vaarallisiin töihin perehdyttämisestä jakaantuu oppilaitoksen ja yritysten kesken. Työryhmän tuli laatia myös ehdotus, kuinka työsuojelutoimenpiteistä annettu opastus ja perehdytys toteennäytetään perustutkintoon kuuluvien näyttöjen yhteydessä tai muulla tavalla.

Tekijät:
Opetushallitus

Vuosi:
2001

ISBN:
952-13-1129-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Työssäoppimisen työsuojelu rakennusalan ja talotekniikan perustutkinnoissa (pdf)