Ammatillisen koulutuksen tila

Yhteenveto vuosina 1995–2001 tehtyjen arviointien tuloksista ja arvioinnin kehitystyöstä

Ammatillista koulutusta on kehitetty viimeisten vuosikymmenten aikana voimakkaasti. Tämä on merkinnyt muun muassa koulutuksen ylläpitojärjestelmän, koulutuksen ennakoinnin ja määrällisen säätelyn, tutkintorakenteiden, opetussuunnitelmien, opetus- ja ohjauskäytänteiden sekä erilaisten yhteistyösuhteiden kehittämistä. Uudistuneen lainsäädännön myötä elinikäisen oppimisen, työelämäyhteistyön sekä koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön tavoitteet korostuvat edelleen. Opetushallitus on arvioinut ammatillista koulutusta monelta kannalta ja julkaissut arviointiraportteja vuosittain. Arvioinneissa on kattavasti tarkasteltu yllä kuvattuja arvioinnin kohteita ja arvioinnit tuovat esiin ammatillisen koulutuksen yhteisiä ja aloittain eriytyviä piirteitä. Arvioinnit ovat myös johtaneet erillisiin kehittämisohjelmiin tai tuloksia on muutoin käytetty kehittämisen lähtökohtana. Tämä raportti on tehty Opetushallituksen johtokunnan aloitteesta. Raporttiin on koottu tiivistetysti vuosina Opetushallituksen 1995-2002 välisenä aikana tehtyjen arviointien tulokset sekä hyviä käytänteitä. Raportin avulla pyritään edistämään arvioinnin tulosten tunnettuutta ja lisäämään arviointien vaikuttavuutta.

Tekijät:
Anu Räisänen ja Tarja Frisk

Vuosi:
2002

ISBN:
952-13-1561-X

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Ammatillisen koulutuksen tila (pdf)