Ammattialakuvaukset ja osaamistarpeet ammatillisessa peruskoulutuksessa 2002

Tähän sähköiseen julkaisuun on koottu 52 ammatillisen perustutkinnon ammattialakuvaustaosaamistarpeineen sekä tutkintoja ja sijoittumista koskevine tietoineen vuoden 2002 tilanteen mukaisesti. Näkökulma on ennakoiva, jolloin kunkin alan kehitysnäkymiin ja osaamishaasteisiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Lähtökohtana ovat olleet opetussuunnitelmien perusteiden liiteosien ammattialakuvaukset, joita on täydennetty määrällisen ja laadullisen ennakoinnin ajankohtaisella aineistolla. Ammattialakuvausten tarkoituksena on antaa mahdollisimman realistinen ja monipuolinen kuva eri perustutkintoja vastaavan työelämän ja työn toiminnasta, työn sisällöstä, erityispiirteistä, arvomaailmasta, osaamisvaatimuksista ja koulutuksen tuottamista työllistymismahdollisuuksista. Ammattialakuvaustiedoston tarkoituksena on palvella koulutuksen suunnittelua, tiedotusta ja urasuunnittelua. Tiedosto muodostaa pohjan, jonka suhteen alan muutokset ja esiin nousevat koulutus- ja osaamistarpeet voidaan jatkossa määrittää.

Tekijät:
Marja-Liisa Visanti (toim.)

Vuosi:
2002

ISBN:
952-13-1541-5

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Ammattialakuvaukset ja osaamistarpeet ammatillisessa peruskoulutuksessa 2002 (pdf)