Innovatiiviset työpajat ammatillisissa oppilaitoksissa

Innovatiivisten työpajojen tarkoituksena oli turvata opintojensa keskeyttämistä harkitsevien opiskelijoiden opintojen jatkuminen tehostetun ohjauksen, opiskelijahuollon ja muiden tarvittavien tukitoimien sekä joustavien opiskelumahdollisuuksien avulla. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena oli löytää uusia alueellisesti ja valtakunnallisesti toimivia välineitä ja malleja, joiden avulla ammatillinen koulutus kykenisi vastaamaan opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin ja opetuksen kohtaamiin haasteisiin.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2002

ISBN:
952-13-1411-7

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Innovatiiviset työpajat ammatillisissa oppilaitoksissa (pdf)