Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas

Suunnitteluopas on vanhentunut, eikä vastaa voimassa olevia käsityön opetussuunnitelman perusteita. Oppaan tietoja ja suunnitteluesimerkkejä voidaan yhä käyttää soveltuvin osin uudis- ja peruskorjaushankkeissa.

Suunnitteluoppaassa käsityön opetustilat on jaettu erikseen tekniselle työlle ja tekstiilityölle, mikä ei enää vastaa uuden opetussuunnitelman tavoitteita eikä käsitystä monimateriaalisen käsityön oppimisympäristöstä missä käytetään erilaisia käsityön työtapoja. Uudistettu käsityön opetustilojen suunnittelun tukimateriaali julkaistaan Opetushallituksen sivustolla keväällä 2019, jolloin tämä opas poistetaan käytöstä.

Tekijät:
Reino Tapaninen (toim.)

Vuosi:
2002

ISBN:
952-13-1291-2

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas (pdf)