Auto- ja kuljetusalan työntekijöiden osaaminen

Koulutussuunnittelijan ikuinen ongelma on pystyä suunnittelemaan koulutus siten, että se tuottaa työelämän tarvitsemaa osaamista oikean määrän, se on sisällöllisesti oikeaa ja sitä on saatavilla oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tämän raportin tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla auto- ja kuljetusalan toisen asteen ammatillisen koulutuksen sisältöjä ja rakenteita voidaan kehittää vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeita. Tutkimuksen toinen tavoite on kehittää menetelmä, jota voidaan soveltaa laajemminkin toisen asteen ammatillisen koulutuksen sisällöllisten osaamistarpeiden selvittämiseen ja ennakoimiseen. Tällaista menetelmää tarvitaan koulutuksen sisältöjen suunnittelutyössä yleensä käytetyn asiantuntijamenetelmän ohella. Asiantuntijoiden avulla on mahdollista hahmottaa kunkin koulutuksen keskeisimmät osaamisalueet, mutta sitä täydentämään tarvitaan empiiristä ja systemaattista palautetietoa suoraan työelämästä.

Tekijät:
Pekka Rantanen, Olli Poropudas, Marja-Liisa Visanti, Timo Repo ja Markku Lappalainen

Vuosi:
2003

ISBN:
952-13-1930-5

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Auto- ja kuljetusalan työntekijöiden osaaminen (pdf)