Kolmikantaperiaatteen toteutuminen ammatillisen peruskoulutuksen näytöissä

Tutkimuksessa selvitetään, miten näytöt on onnistuttu toteuttamaan oppilaitosten ja työelämän yhteistyönä näyttöpilottiprojekteissa. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten kolmikantainen toimielin on rakentunut ja missä määrin työelämän edustajat ovat osallistuneet näyttötoiminnan ohjaamiseen sekä näyttöjen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Näyttöjen kehittäminen ja kokeilu käynnistyi pilottihankkeilla 1.10.1999. Opetushallitus hallinnoi 24 näyttöpilottiprojektia, jotka olivat käynnistyneet vuoden 2001 loppuun mennessä. Projekteissa ovat edustettuina kaikki seitsemän koulutusalaa ja yhteensä 45 ammatillista perustutkintoa. Tutkimusaineisto on kerätty näyttöpilottiprojektien Opetushallitukselle vuodelta 2001 toimittamista laadullisen toiminnan raporteista ja seurantalomakkeista. Lisäksi empiiristä tietoa on kerätty kyselylomakkeella ja haastattelemalla pilottioppilaitosten opettajia, työnantajien, työntekijöiden ja eri järjestöjen edustajia sekä opiskelijoita.

Tekijät:
Pentti Suursalmi

Vuosi:
2003

ISBN:
952-13-1948-8

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Kolmikantaperiaatteen toteutuminen ammatillisen peruskoulutuksen näytöissä (pdf)