Terve itsetunto- projekti 1998-2001

loppuraportit

Ministeri Olli-Pekka Heinonen asetti 17.6.1997 Opetusministeriön työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, miten ensisijaisesti tervettä itsetuntoa ja kouluviihtyvyyttä voidaan lisätä opetussuunnitelmallisin, opetusmenetelmällisin ja opettajankoulutuksellisin keinoin. Työryhmän tehtävänä oli myös tehdä ehdotus mahdollisesta minäkuvan parantamiseen liittyvästä määräaikaisesta projektista.

Työryhmän esityksen perusteella opetushallitus käynnisti syksyllä 1998 Terve itsetunto –projektin. Projektin tavoitteena oli oppilaan tervettä itsetuntoa tukevien toimintakäytäntöjen kehittäminen ja levittäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen kouluissa. Tavoitteena oli myös koulujen toimintakulttuurin kehittäminen yhteisölliseksi, yksilölliset toimintaedellytykset huomioivaksi ja syrjäytymistä ehkäiseväksi.

Loppuraportti 1: Projektin loppuyhteenveto ja  Christina Salmivallin koulukiusaamisen ehkäisyä koskeva artikkeli Toimiva malli kiusaamisen vähentämiseen.
Loppuraportti 2: Patrik Scheinin: Onnistuuko itsetunnon vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen kouluissa?

Tekijät:
loppuraportti 1: Opetushallitus ja Cristina Salmivalli
loppuraportti 2: Koulutuksen arviointikeskus, Opetushallitus, Patrik Scheinin

Vuosi:
2003

ISBN:
-

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Terve itsetunto- loppuraportti 1 (pdf)
Terve itsetunto- loppuraportti 2 (pdf)