Työssäoppimisen työsuojelu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen linja on tuottanut alakohtaisia ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen työsuojeluoppaita mm. rakennusalan ja talotekniikan perustutkintoihin sekä sähkö- ja tietoliikennealojen perustutkintoihin. Opetushallitus kutsui syksyllä 2002 Terveysalan koulutustoimikunnan kautta sosiaali- ja terveysalan työsuojelun asiantuntijoita työstämään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työssäoppimisen työsuojelua käsittelevää opasta. Muodostetun työryhmän tehtävänä oli selvittää nuorten työssäoppijoiden työsuojelua koskevan säädöstön soveltamista sosiaalija terveysalalla.

Tekijät:
Opetushallitus

Vuosi:
2003

ISBN:
-

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Työssäoppimisen työsuojelu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (pdf)