Turvallisesti työssäoppimassa hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

Tämän oppaan tarkoituksena on korostaa työsuojelun ja -turvallisuuden tärkeyttä hotelli- ja ravintola-alan sekä catering-alan perustutkintoihin sisältyvässä työssäoppimisessa. Työssäoppijan kannalta on tärkeää, että työssäoppimispaikan työturvallisuustaso on korkea. Työturvallisuus on osaamisen tavoitteena ja opiskelijan arvioinnin kohteena. Perustutkinnon suorittaneiden tulee hallita omaan työhönsä liittyvät työturvallisuusasiat. Niitä opiskellaan pitkin matkaa koulutuksen aikana kaikissa opintokokonaisuuksissa sekä oppilaitoksessa että työssäoppimisen yhteydessä työpaikoilla.

Tekijät:
Opetushallitus

Vuosi:
2003

ISBN:
952-13-1933-X

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Turvallisesti työssäoppimassa hotelli-, ravintola- ja catering-alalla (pdf)