Verkossa ja verkostoissa – toiveita ja toteutuksia ammatillisen peruskoulutuksen virtuaalikouluhankkeissa

Verkossa ja verkostoissa -julkaisussa käsitellään ammatillisen peruskoulutuksen virtuaalikoulu-hankkeessa syntyneitä kokemuksia eri aloilta. Virtuaalikouluhanke on osa tietoyhteiskuntaohjelmaa, joka on luotu Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian 2000−2004 toimeenpanoa varten. Virtuaalikoulu-nimi nousee edellä mainitusta strategiasta. Strategian mukaan virtuaalikouluhankkeessa kehitetään tieto- ja viestintätekniikan avulla suomalaisen koulujärjestelmän joustavuutta ja monipuoli-suutta. Tavoitteena ei ole luoda uutta koulujärjestelmää vaan kehittää ja monipuolista olemassa olevaa.

Tekijät:
Toimittajat: Anna Mari Leinonen, Seija Rannikko ja Minna Taivassalo

Vuosi:
2003

ISBN:
952-13-1801-5

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Verkossa ja verkostoissa – toiveita ja toteutuksia ammatillisen peruskoulutuksen virtuaalikouluhankkeissa (pdf)