Vuonna 2000 käynnistyneet ammatillisen peruskoulutuksen virtuaalikouluhankkeet ja niiden tulokset

Ammatillisen peruskoulutuksen virtuaalikoulu on Opetushallituksen tukema ja johtama opetuksen kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään ammatilliseen peruskoulutukseen soveltuvaa monimuotoopiskelun mallia, jossa tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään oppimisen tukena lähi- ja etäopetuksessa sekä työssäoppimisen ohjauksessa. Tavoitteena ei ole vain tekniikan liittäminen perinteisiin opintoihin vaan kokonaan uudenlaisen toimintakulttuurin luominen. Hanke monipuolistaa ammatillisen peruskoulutuksen opetusmenetelmiä ja -järjestelyjä ja se on osa kansallista virtuaalikouluhanketta. Tämä raportti käsittelee vuonna 2000 käynnistyneitä ammatillisen peruskoulutuksen virtuaalikouluhankkeita. Hankehakemusten käsittelyn yhteydessä päätettiin muodostaa samasta aihepiiristä tai saman tutkinnon kehittämisestä hankehakemuksia tehneistä oppilaitoksista kehittämisverkostoja. Näin kaikki virtuaalikouluhankkeet toteutetaan joko tutkinto- ja alakohtaisina kehittämisverkostoina tai alueellisina kehittämisverkostoina.

Tekijät: 
Minna Taivassalo (toim.)

Vuosi:
2003

ISBN:
952-13-1712-4

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Vuonna 2000 käynnistyneet ammatillisen peruskoulutuksen virtuaalikouluhankkeet ja niiden tulokset (pdf)