Vuonna 2001 käynnistyneet ammatillisen perus-koulutuksen virtuaalikouluhankkeet ja niiden tulokset

Yhteiskunnan ja työelämän muutokset tuovat vaatimuksia myös tutkintojen kehittämiselle. Tieto-tekniikan valtava laajentuminen näkyy nykyään lähes jokaisella työpaikalla. Se, mikä ennen tehtiin käsin, tehdään nykyisin ainakin osittain tietokonetta hyödyntämällä. Tästä syystä myös eri koulu-tusalat ovat tutkintoja kehittäessään joutuneet haasteiden eteen. Ammatillisen peruskoulutuksen virtuaalikoulu on osa tutkintojen kehittämistä. Sitä tukee ja ohjaa Opetushallitus. Hankkeen aikana on tarkoitus kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen soveltuvaa monimuoto-opetusta, jossa tie-to- ja viestintätekniikkaa käytettäisiin lähi- ja etäopetuksessa sekä työssäoppimisen ohjaamisessa. Opetushallituksen tavoitteena on, että vuoteen 2004 mennessä jokaisella ammatillisessa perus-tutkinnossa olevalla olisi mahdollisuus suorittaa opinnoistaan vähintään kaksi opintoviikkoa tieto-verkkoa hyödyntämällä. Opinnot on tarkoitus toteuttaa vuorovaikutteisesti toisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Hankkeen aikana pyritään luomaan täysin uudenlainen toimintakulttuuri, ja sen vuoksi muutos tapahtuu hitaasti.

Tekijät:
Päivi Valtonen (toim.)

Vuosi:
2003

ISBN:
952-13-1849-X

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Vuonna 2001 käynnistyneet ammatillisen perus-koulutuksen virtuaalikouluhankkeet ja niiden tulokset (pdf)