Aikuisopiskelijan ohjaus opintopolun tukena sekä oppilaitoksen toimintakulttuurin osana

Aikuisopiskelijan ohjaus opintopolun tukena sekä oppilaitoksen toimintakulttuurin osana. Aikuisopiskelijan ohjausta koskeva tapaustutkimusosuus on osa Opetushallituksen aikuisopiskelijan ohjauksen arviointiprojektia 2002–2003. Tapaustutkimus toteutettiin Joensuun yliopiston kasvatustieteen laitoksen AIKO-projektin toimintana toukokuun 2002 - marraskuun 2003 välisenä aikana. Tapaustutkimusosuuden tavoitteena on kuvata ja arvioida laadullisen tiedon avulla aikuisopiskelijan ohjauksen tilaa eri aikuisoppilaitosmuodoissa sekä eri tavoitteisissa koulutuksissa. Samalla pyritään osoittamaan oppilaitostasoisia ja opettaja- ja ohjaajakohtaisia kehittämistarpeita sekä ennakoimaan laajemminkin mahdollisiaohjauksen kehittämiskohteita.

Tekijät:
Mervi Pajarinen, Helena Puhakka, Marjatta Vanhalakka-Ruoho

Vuosi:
2004

ISBN:
952-13-1674-8

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Aikuisopiskelijan ohjaus opintopolun tukena sekä oppilaitoksen toimintakulttuurin osana (pdf)