AiHe-projekti – Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen näyttötutkintotoiminnassa 2000–2003

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen joustavaksi ja aikuisia kansalaisia urakehitykseen ja ammattitaidon tunnustamiseen kannustavaksi järjestelmäksi vaatii määrätietoista työtä. Näyttötutkintojärjestelmä on tuonut Suomeen uuden, osaamisen tunnustamiseen kiinnittyvän toimintatavan ammatilliseen aikuiskoulutukseen, josta näkyy vaikutuksia laajasti koulutuksen kehittämisessä. ESR:n AiHe-projektissa on kokeiltavana verkostoituva, tukea antava ja oppiva kehittämistoiminta. Toimijoita on paljon ja tulosten juurruttaminen on kiinnitetty suoraan työmuotoihin. Tarkoituksena on, että kehittämistyön tuloksena syntyvät hyvät käytännöt leviävät eri toimintatasoilla tehtävään työhön ja vaikutuskanaviin. Projektissa oppivat kaikki osapuolet, asiantuntijat, opettajat, ammattitaidon arvioijat, ohjaajat, koulutuksen hankkijat, tutkinnon suorittajat ja opiskelijat. Henkilökohtaistamisen avulla pyritään saamaan aikaan vaikutuksia näyttöjärjestelmän kaikilla tasoilla. Toimintatapa edellyttää osapuolten vahvaa sitoutumista kehittämistavoitteeseen.

Tekijät:
Aino Rikkinen, Esa Heikkinen, Pekka Ihanainen, Eeva-Liisa Nurmi

Vuosi:
2004

ISBN:
952-13-2253-5

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
AiHe-projekti – Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen näyttötutkintotoiminnassa 2000–2003 (pdf)