Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen edellytykset ja käytännöt työssä oppimisen kontekstissa

Tässä raportissa painottuu työ oppimisen kohteena ja kontekstina. Näyttö-tutkintotoiminnassa myös hankitun osaamisen osoittaminen aidossa työympäristössä on erityispiirre, joka tuo kumppanuustyöhön ammattitaidon laadun kehittämisen ulottuvuuden. Raportin on laatinut Työssä oppiminen ja työelämäyhteistyö-asiantuntijatyöryhmä. AiHe-projektissa näyttötutkintotoiminnan edellytämä kumppanuustyö eri toimijoiden kanssa on perusta onnistuneelle näyttötutkintotoiminnalle. Työelämäyhteistyön merkitys syvenee näyttötutkintojärjestelmän hyötyjen avautuessa vähitellen eri osapuolten tietoisuuteen. Verkostoitumista ei enää nähdä itseisarvoisena työmuotona vain eri osapuolten kesken koulutustarjonnan rakentamisessa. Syvällisempi kolmikantaisen verkostoitumisen merkitys ja tarve nousee esiin aikuisen oppimisen luonteesta ja työprosessien kehittämisen tarpeista.

Tekijät:
Minna Issakainen, Reino Kaislasuo, Terttu Kiviranta, Veli-Matti Lamppu, Pirjo Malin, Esa Poikela, Marjut Silvennoinen

Vuosi:
2004

ISBN:
952-13-2071-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen edellytykset ja käytännöt työssä oppimisen kontekstissa (pdf)