Ammatillinen aikuiskoulutus verkkoon- Raportti OpinNet-projektista

Opetushallituksen aikuiskoulutuksen linja on 1990-luvun alusta saakka kehittänyt määrätietoisesti aikuiskoulutuksen opetus- ja oppimismenetelmiä joustavammiksi ja avoimemmiksi kaikille käyttäjille. Vuosina 1991–1995 toteutettiin pilottiprojekti sähköisten viestinten opetuskäytön sekä etä- ja monimuoto-opetuksen pedagogisten ratkaisujen kehittämiseksi. Tämä projekti loi välttämättömän pohjan OpinNet-projektille, jonka Opetushallitus käynnisti vuoden 1996 lopulla kehittämään aikuisten ammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen oppimisympäristöjä. Projektin tavoitteena oli kehittää entistä avoimempia ja joustavampia tapoja suorittaa tutkintoja erityisesti silloin, kun tutkintoihin valmistaudutaan koulutuksessa. Projektissa hyödynnettiinkin teknologiapohjaisia oppimisympäristöjä ja alun jälkeen projekti linkittyi myös osaksi valtakunnallista tietoyhteiskunnan kehittämisohjelmaa.

Tekijät:
Lea Lakio ja Eero Ropo (Toim.)

Vuosi:
2004

ISBN:
952–13–0984–9

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Ammatillinen aikuiskoulutus verkkoon (pdf)