Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinto- ja opetussuunnitelmauudistuksen toteutuminen

Selvitys vuosien 1999–2001 tutkinto- ja opetussuunnitelmauudistuksesta

Ammatilliset perustutkinnot ja opetussuunnitelman perusteet uudistettiin vuosina 1999–2001. Uudistuksen toteutumisesta haluttiin saada mahdollisimman nopeasti palautetta. Opetushallitus toteutti uudistuksen seurannan opetusministeriön myöntämällä määrärahalla syksyllä 2002 yhdessä kahden koulutuksen järjestäjän; Helsingin kaupungin ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Seuranta toteutettiin lähettämällä kaikille ammatillista peruskoulutusta antaville koulutuksen järjestäjille kysely ja analysoimalla koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmia. Lisäksi saatuja tietoja täydennettiin haastattelemalla muutamia koulutuksen järjestäjien edustajia. Raportti antaa palautetta opetussuunnitelmauudistuksen tilanteesta, koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumisesta ja opetussuunnitelmien laadusta sekä koulutuspoliittisille päätöksentekijöille että koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille. Tulokset kuvaavat myös koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmaprosessia sekä heidän näkemyksiään opetussuunnitelmatyöstä.

Tekijät:
Pirjo Väyrynen (toim.)

Vuosi:
2004

ISBN:
952-13-2080-X

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinto- ja opetussuunnitelmauudistuksen toteutuminen (pdf)