Ammattiosaamisen näytöt – kokemuksia, asenteita ja ennakko-odotuksia

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin tullaan liittämään näyttöön perustuva osoitus ammatillisten opintojen tavoitteiden saavuttamisesta. Ammattiosaamisen näytöillä tarkoitetaan työelämän kanssa yhteistyössä järjestettäviä työtilanteita, joissa opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Tutkimuksessa selvitetään ammatillisten oppilaitosten opettajien, opiskelijoiden, työelämän edustajien ja koulutuksen järjestäjien asenteita, odotuksia ja näkemyksiä ammatillisen peruskoulutuksen näyttöjärjestelmästä ja näyttöjen toteuttamisesta koulutuksen ja työelämän yhteistyönä. Tutkimushanke on toteutettu Opetushallituksen toimeksiannosta ja rahoittamana.

Tekijät:
Jukka Vehviläinen

Vuosi:
2004

ISBN:
952-13-2111-3

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Ammattiosaamisen näytöt (pdf)