Koulu - Sukupuoli - Oppimistulokset

Suomalaisen ja pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan olennaisiin piirteisiin kuuluu pyrkimys koulutuksen tasa-arvoon. Kaikille lapsille ja nuorille halutaan taata korkeatasoinen koulutus heidän asuinpaikastaan ja sosiaalisesta taustastaan riippumatta. Viime vuosina on kuitenkin herättänyt huolta sellainen havainto, että oppilaiden joukossa on erilaisia ryhmiä, joille ei eri syistä ehkä pystytä takaamaan riittävän hyvää koulutusta ja joiden syrjäytymisriski on näin ollen keskimääräistä suurempi. Näitä ovat esimerkiksi erilaisista oppimisvaikeuksista kärsivät oppilaat ja opiskelijat. On havaittu, että jos heidän ongelmansa tunnistetaan ajoissa ja jos he saavat tarvitsemansa avun, monet heistä pystyvät suoriutumaan koulunkäynnistä muiden mukana. Myös maahanmuuttajataustaiset tai pieniin kielivähemmistöihin kuuluvat oppilaat tarvitsevat usein paljon tukea opintiellä

Tekijät:
Erja Vitikka (toim.)

Vuosi:
2004

ISBN:
952–13–2153–9

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Koulu - Sukupuoli - Oppimistulokset (pdf)