Näyttöjen kustannusvaikutusselvitys

Selvityksessä tarkastellaan opetussuunnitelmaperusteiseen ammatilliseen peruskoulutukseen suunniteltujen näyttöjen aiheuttamia kustannuksia sekä näytöistä koulutuksen järjestäjille aiheutuneita lisäkustannuksia. Selvityksessä arvioidaan, mitä ja minkä suuruisia kustannuksia näyttöjen toteuttaminen on pilottiprojekteissa aiheuttanut. Selvityksen keskeisen aineiston muodostaa näyttöpilottiprojekteista kerätyt kustannustiedot. Aineisto koostuu seitsemän koulutuksen järjestäjän tiedoista, ja se kattaa kuusi koulutusalaa ja yhteensä 27 tutkintoa. Selvityksen tulokset perustuvat tietoihin näyttöjen kehittämisvaiheessa, kun näyttöjä oli toteutettu yhteensä 4 400. Tiedot kustannuksista ja näyttöjen määristä on kerätty vuodelta 2002.

Tekijät:
Hannu Laurila

Vuosi:
2004

ISBN:
952-13-1971-2

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Näyttöjen kustannusvaikutusselvitys (pdf)