Oppimisaihioiden testaus suomalaisissa Celebrate-kouluissa vuonna 2003-2004

European Schoolnetin koordinoima yhteistyöryhmä, johon myös Opetushallitus kuului, haki syksyllä 2001 Euroopan unionin komissiolta tukea käynnistääkseen oppimisaihioiden tuotanto- ja testauskokeilun yhdentoista maan kesken. Hanke hyväksyttiin ja kesäkuun alussa 2002 hanke voitiin käynnistää. Hankkeen kestoksi määriteltiin 30 kuukautta. Sen nimeksi tuli CELEBRATE (Context eLearning with Broadband Technologies). CELEBRATEen osallistui eri maista kustantajia, yliopistoja ja kouluja sekä opetusministeriöitä tai vastaavia.

Tekijät:
Opetushallitus

Vuosi:
2004

ISBN:
952-13-2267-5

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Oppimisaihioiden testaus suomalaisissa Celebrate-kouluissa vuonna 2003-2004 (pdf)