Selvitys ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Opetushallitus käynnisti syksyllä 2004 hankkeen, jonka yhtenä tavoitteena oli koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin ja toiminnan kehittämistyön tueksi laadittava laadunhallintasuosi-tus. Vuosien 1999 ja 2001 aikana ilmestyneet kaksi julkaisua, Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta (Arviointi 9/1999) ja Oppisopimuskoulutuksen laadunhallinta (Arviointi 6/2002), uudistetaan tämän päivän tarpeita vastaaviksi ja yhdistetään yhdeksi julkaisuksi. Työssä on ollut mukana myös ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja sidosryhmiä. Tähän selvitykseen johtaneella kyselyllä selvitettiin laadunhallintasuositusten käyttäjien, ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä suositusten kehittä-mistarpeista. Suosituksiin ovat voineet ottaa kantaa Opetushallituksen verkkosivujen kautta myös muut asiasta kiinnostuneet. Suositusten kehittämistyötä on viety eteenpäin lisäksi Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteisissä työseminaareissa. Kyselyllä selvitettiin koulutuksen järjestäjien näkemyksiä laadunhallintaan liittyvistä tarpeista yleisemminkin, ja tarkoituksena on hyödyntää saatua informaatiota myös muussa ammatilli-sen koulutuksen laadunhallintaan liittyvässä kehittämistyössä.

Tekijät:
Eeva Löfström

Vuosi:
2004

ISBN:
-

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Selvitys ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta (pdf)