Selvitys valtion tuen vaikutuksesta ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistymiseen

Koulutuksen kansainvälistymisen kansallisia tavoitteita alettiin määritellä Suomessa 1980-luvun lopussa. Opetusministeriö asetti 23.9.1988 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin ”laatia konkreettinen ja kattava toimenpideohjelma ammatillisen koulutuksen kansainvälistämisestä, jotta oppilaitokset ja niissä annettava koulutus voivat tehokkaasti vastata yhteiskunnan ja työelämän kansainvälistymisen asettamiin vaatimuksiin”. Vuoden1989 muistio sisälsi laajan selvityksen ammatillisten oppilaitosten silloisista kansainvälisistä yhteyksistä. Työryhmän esitykset olivat pohjana opetusministeriön ja valtioneuvoston koulutuksen kansainvälistymisen toimintapolitiikalle ja tavoitteita koskeville toimenpiteille.

Tekijät:
Terttu Virtanen ja Laura Jauhola

Vuosi:
2004

ISBN:
952-13-2075-3

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Selvitys valtion tuen vaikutuksesta ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistymiseen (pdf)