Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet 2 ov

Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä on keskeistä koulutuksen ja työelämän lähentäminen. Vuosituhannen vaihteessa ammatillista peruskoulutusta uudistettiin ja osaksi ammatillista koulutusta lisättiin opiskelu työpaikoilla eli työssäoppiminen. Työssäoppimisesta saadut kokemukset ovat olleet varsin myönteisiä. Opiskelijat kokevat työssäoppimisen motivoivana ja opettajat saavat tuntumaa työelämään. Suunnitelmakaudella 2003–2008 on tavoitteena kehittää työssäoppimisen sisältöjä ja laatua yhdessä työpaikkojen kanssa.

Tekijät:
Opetushallitus

Vuosi:
2004

ISBN:
952-13-2018-4

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet 2 ov (pdf)