Työssäoppimisen työsuojelu kone- ja metallialan perustutkinnossa

Opas on tarkoitettu työsuojeluoppaaksi ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimiseen. Se soveltuu työssäoppimisen ja näyttöjen työsuojelullisten erityispiirteiden tietolähteeksi. Sitä voivat hyödyntää koulutuksen järjestäjien edustajat, oppilaitosjohto, opettajat ja opiskelijat sekä työpaikkaohjaajat ja muut työpaikkojen edustajat. Työssäoppimisen osapuolten vastuiden ja velvollisuuksien selvittelyn lisäksi oppaassa on keskeiset asiat työssäoppijan työturvallisuuteen liittyvistä säädöksistä, kuten työturvallisuuslaista. Siinä selvitetään opiskelijoiden henkilönsuojaimiin liittyviä säädöksiä ja käytäntöjä sekä työssäoppijan vakuutusturvaa. Lisäksi siinä tuodaan esille kone- ja metallialan perustutkinnon työssäoppimiseen keskeisesti liittyviä riskitekijöitä.

Tekijät:
Opetushallitus

Vuosi:
2004

ISBN:
952-13-2288-8

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Työssäoppimisen työsuojelu kone- ja metallialan perustutkinnossa (pdf)